Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 (10 ต.ค. 2560)  
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ขึ้นป... (25 ก.ย. 2560)  
แผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางใหญ่ ( ผด.2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ( ฉ... (15 ก.ย. 2560)  
โครงการชลประทานนนทบุรี ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำทะเลหนุน ระหว่างวันที่... (22 ส.ค. 2560)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (08 ส.ค. 2560)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ การดเนินการจ้างแรงงานต่าวด้าวอย่างถูกกฎหมาย (27 ก.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ก.ค. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลบางใหญ่ ( ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่ม... (18 ก.ค. 2560)
ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ มาแสดงต... (14 ก.ค. 2560)
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย (14 ก.ค. 2560)
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (13 ก.ค. 2560)
ขอเชิญเที่ยวงาน สุดยอดตลาดน้ำ ต้องชม จังหวัดนนทบุรี (12 ก.ค. 2560)
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (12 ก.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ... (25 มิ.ย. 2560)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางใกญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (21 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์...เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (13 มิ.ย. 2560)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (06 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (02 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์บริ... (09 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นใน... (14 ก.ค. 2560)  

ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพ... (07 ก.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จัน... (25 มิ.ย. 2560)  

ผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบาง... (29 เม.ย. 2559)

ศูนย์งานป้องกันฯเทศบาลตำบ... (27 เม.ย. 2559)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (18 ก.พ. 2559)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (06 พ.ย. 2558)

โครงการบางใหญ่เมืองสีเขีย... (07 ต.ค. 2558)

เทศบาลตำบลบางใหญ่มอบอุปกร... (29 ก.ย. 2558)

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านก... (16 ก.ย. 2558)

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู... (10 ก.ย. 2558)

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ "เค... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมโภชนาการสมวัยกับผั... (21 ส.ค. 2558)

กิจกรรมแม่ลูกนักคิดสู่วิท... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (17 ส.ค. 2558)

โครงการ หนูน้อยบางใหญ่ร่ว... (17 ส.ค. 2558)

โครงการบางใหญ่ เมืองน่าอย... (13 ส.ค. 2558)

โครงการหน้าต่างเด็กดี (โ... (13 ส.ค. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกีรติฯ 12... (13 ส.ค. 2558)

โครงการแห่งเทียนพรรษา ปี ... (03 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 (11 ต.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า ขออนุมัติเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล... (02 ต.ค. 2560)  
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (02 ต.ค. 2560)  
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงาน ( แบบ ป... (02 ต.ค. 2560)
การจัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. ( แบบ ป.ป.ช.7 ) (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ... (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ (ถังแดง 6 A 20... (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพ... (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กสองบานเปิดมือจับช... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) และแผ่นพับประชาส... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพ... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ คันหมายเ... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 1... (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธ... (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องไม้) ฐานกว้าง 9xความสูง 13 นิ... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพา... (21 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา จำนวน 4 รายการ... (18 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (30 พ.ย. 2558)  
เทศบาลตำบลบางใหญ่ รับโอนย้ายข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศ... (01 ต.ค. 2557)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (19 ธ.ค. 2556)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ และสายงานผ... (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ... (29 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า... (01 พ.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลบางใหญ่

74 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9858491-3 โทรสาร : 02-985-8491-3 ต่อ 108  อีเมล์ : admin@bym.go.th

Powered By bym.go.th