Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ... (25 มิ.ย. 2560)  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางใกญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (21 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์...เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (13 มิ.ย. 2560)  
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (06 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (02 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์บริ... (09 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อ ค.สล.พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10 (09 พ.ค. 2560)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 (08 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. เลียบคลองบา... (30 มี.ค. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อประกาศผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการถมด... (11 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (10 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางใหย่ (ผด.... (04 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางใหย่ (ผด.... (04 พ.ย. 2559)
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี... (02 พ.ย. 2559)
ปรกาศการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนตลาดบางคูลัด (26 ต.ค. 2559)
(26 ต.ค. 2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ (งานระบบปรับอากาศโรงเรียนไทรน้อย) (26 ต.ค. 2559)
ประกาศแจ้งการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ซ่อมถนนคอนกรีต ตำบลไทรน้อย) (26 ต.ค. 2559)
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559 (19 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จัน... (25 มิ.ย. 2560)  

ผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบาง... (29 เม.ย. 2559)  

ศูนย์งานป้องกันฯเทศบาลตำบ... (27 เม.ย. 2559)  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (18 ก.พ. 2559)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (06 พ.ย. 2558)

โครงการบางใหญ่เมืองสีเขีย... (07 ต.ค. 2558)

เทศบาลตำบลบางใหญ่มอบอุปกร... (29 ก.ย. 2558)

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านก... (16 ก.ย. 2558)

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู... (10 ก.ย. 2558)

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ "เค... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมโภชนาการสมวัยกับผั... (21 ส.ค. 2558)

กิจกรรมแม่ลูกนักคิดสู่วิท... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (17 ส.ค. 2558)

โครงการ หนูน้อยบางใหญ่ร่ว... (17 ส.ค. 2558)

โครงการบางใหญ่ เมืองน่าอย... (13 ส.ค. 2558)

โครงการหน้าต่างเด็กดี (โ... (13 ส.ค. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกีรติฯ 12... (13 ส.ค. 2558)

โครงการแห่งเทียนพรรษา ปี ... (03 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการคัดแยกข... (03 ส.ค. 2558)

โครงการจัดอบรมประจำเดือนเ... (16 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาดจำนวน 99 รายการ (27 มิ.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.สล.ɸ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก... (27 มิ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกปร... (26 มิ.ย. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้... (20 มิ.ย. 2560)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อส... (30 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.สล.Ø 0.60 เมตร พร้... (30 พ.ค. 2560)
ขอส่งประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือก และประกาศผู้ชนะการสอบราคา... (22 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือก และประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครง... (22 พ.ค. 2560)
ขอส่งเอกสาร ป ป ช 7 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560 (18 พ.ค. 2560)
ราคากลาง ( ป ป ช 7 ) โครงการอาหารเสริม (นม) (17 พ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กอเนกประสงค์ (09 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.สล 0.6 เมตร พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10 (ซอยบ้านนายตี๋) หมู... (09 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.สล 0.6 เมตร พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 10 (ซอยบ้านนายตี๋) หมู... (09 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบางใหญ่ จำ... (26 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้าง,ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง,เอกสารสอบราคาจ้าง,ปปช7,แบบปร4,ปร5 โค... (11 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (03 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. เลียบคลองบา... (30 มี.ค. 2560)
โครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดหลังบาง หมู่ที่ 5 ต.บาง... (02 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (01 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (30 พ.ย. 2558)  
เทศบาลตำบลบางใหญ่ รับโอนย้ายข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศ... (01 ต.ค. 2557)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (19 ธ.ค. 2556)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ และสายงานผ... (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ... (29 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า... (01 พ.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลบางใหญ่

74 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9858491-3 โทรสาร : 02-985-8491-3 ต่อ 108  อีเมล์ : admin@bym.go.th

Powered By bym.go.th