Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ก.ย. 2561)  
สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)  
สถานการณ์น้ำในแต่ละเขื่อน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561 (19 ก.ย. 2561)  
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (14 ก.ย. 2561)
สถานการณ์น้ำในแต่ละเขื่อน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
สถานการณ์น้ำในแต่ละเขื่อน ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561 (12 ก.ย. 2561)
สถานการณ์น้ำในแต่ละเขื่อน ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนคร... (07 ก.ย. 2561)
สถานการณ์ในน้ำ 4 เขื่อนหลัก ที่มีผลกับนนทบุรี (03 ก.ย. 2561)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (28 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7,8,9 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช... (08 ส.ค. 2561)
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (07 ส.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่... (06 ส.ค. 2561)
ประกาศ ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม... (26 ก.ค. 2561)
ประกาศ กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561 (26 ก.ค. 2561)
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (26 ก.ค. 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (25 ก.ค. 2561)
ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ทุกท่าน ร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภา... (19 ก.ค. 2561)
ขอกราบเรียนเชิญประชาชนชาวเทศบาลตำบลบางใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นแบบประช... (19 ก.ค. 2561)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบร... (02 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน... (26 ต.ค. 2560)  

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นใน... (14 ก.ค. 2560)  

ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพ... (07 ก.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จัน... (25 มิ.ย. 2560)

โครงการฝึกอบรมทางวิทยาศาส... (23 ม.ค. 2560)

ผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบาง... (29 เม.ย. 2559)

ศูนย์งานป้องกันฯเทศบาลตำบ... (27 เม.ย. 2559)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (18 ก.พ. 2559)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (06 พ.ย. 2558)

โครงการบางใหญ่เมืองสีเขีย... (07 ต.ค. 2558)

เทศบาลตำบลบางใหญ่มอบอุปกร... (29 ก.ย. 2558)

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านก... (16 ก.ย. 2558)

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู... (10 ก.ย. 2558)

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ "เค... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมโภชนาการสมวัยกับผั... (21 ส.ค. 2558)

กิจกรรมแม่ลูกนักคิดสู่วิท... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (17 ส.ค. 2558)

โครงการ หนูน้อยบางใหญ่ร่ว... (17 ส.ค. 2558)

โครงการบางใหญ่ เมืองน่าอย... (13 ส.ค. 2558)

โครงการหน้าต่างเด็กดี (โ... (13 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ( ผด.2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเ... (25 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป... (24 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพา... (24 ก.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างทำเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเ... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเ... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพา... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพ... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมรถตู้ คันหมายเลขทะเบียน นง 54... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงคันหมายเลขทะเบี... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อใบมีดตัดหญ้า , คราดมือเสือพลาส... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อถุงดำใส่ขยะ . กระติกน้ำแข็ง โด... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ คันหมายเลขท... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะ คันห... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะ คันห... (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเ... (14 ก.ย. 2561)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเสือแก้ว ตั้งแต่ถนนประช... (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุ... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายงานขออนุมัติซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 907 น... (10 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ... (25 ก.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (30 พ.ย. 2558)  
เทศบาลตำบลบางใหญ่ รับโอนย้ายข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศ... (01 ต.ค. 2557)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (19 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ และสายงานผ... (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ... (29 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า... (01 พ.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางใหญ่

74 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9858491-3 โทรสาร : 02-985-8491-3 ต่อ 108  อีเมล์ : admin@bym.go.th

Powered By bym.go.th