Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือชะลอการปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบ2 (นาปีต่อเนื่อง) (04 ธ.ค. 2560)  
การจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี (22 พ.ย. 2560)  
ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (20 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช (14 พ.ย. 2560)
รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (09 พ.ย. 2560)
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 ต.ค. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา (27 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางใหญ่ ได้จัดรถสองแถวบริการรับ-ส่ง ฟรี แก่ประชาชน ที่จ... (20 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางใหญ่ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ รายใหม่ ... (20 ต.ค. 2560)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 (10 ต.ค. 2560)
การจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (05 ต.ค. 2560)
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน ขึ้นป... (25 ก.ย. 2560)
แผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางใหญ่ ( ผด.2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ( ฉ... (15 ก.ย. 2560)
โครงการชลประทานนนทบุรี ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำทะเลหนุน ระหว่างวันที่... (22 ส.ค. 2560)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (08 ส.ค. 2560)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ การดเนินการจ้างแรงงานต่าวด้าวอย่างถูกกฎหมาย (27 ก.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ก.ค. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลบางใหญ่ ( ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่ม... (18 ก.ค. 2560)
ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ มาแสดงต... (14 ก.ค. 2560)
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย (14 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน... (26 ต.ค. 2560)  

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นใน... (14 ก.ค. 2560)  

ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพ... (07 ก.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จัน... (25 มิ.ย. 2560)

โครงการฝึกอบรมทางวิทยาศาส... (23 ม.ค. 2560)

ผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบาง... (29 เม.ย. 2559)

ศูนย์งานป้องกันฯเทศบาลตำบ... (27 เม.ย. 2559)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (18 ก.พ. 2559)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (06 พ.ย. 2558)

โครงการบางใหญ่เมืองสีเขีย... (07 ต.ค. 2558)

เทศบาลตำบลบางใหญ่มอบอุปกร... (29 ก.ย. 2558)

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านก... (16 ก.ย. 2558)

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู... (10 ก.ย. 2558)

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ "เค... (10 ก.ย. 2558)

กิจกรรมโภชนาการสมวัยกับผั... (21 ส.ค. 2558)

กิจกรรมแม่ลูกนักคิดสู่วิท... (19 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการลด คัดแ... (17 ส.ค. 2558)

โครงการ หนูน้อยบางใหญ่ร่ว... (17 ส.ค. 2558)

โครงการบางใหญ่ เมืองน่าอย... (13 ส.ค. 2558)

โครงการหน้าต่างเด็กดี (โ... (13 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบา... (08 ธ.ค. 2560)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างหมู่บ้านเอื้ออาทร ม.1 ต.บ... (08 ธ.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพ... (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ... (04 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (04 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ต... (01 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างหมู่บ้าน... (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักซอยซุ้มทางเข้... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (27 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดแห้ง BOSCH DIN 100 โดยวิธี... (22 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 82-4947 น... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ (โครงการก... (16 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ (โครงการกีฬา... (15 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์กระบะ กพ 6980 นนทบุรี โดยวิธีเฉพา... (14 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงยางรถ (ตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบีย... (14 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง... (30 พ.ย. 2558)  
เทศบาลตำบลบางใหญ่ รับโอนย้ายข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศ... (01 ต.ค. 2557)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (19 ธ.ค. 2556)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ และสายงานผ... (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ... (29 ต.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า... (01 พ.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลบางใหญ่

74 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-9858491-3 โทรสาร : 02-985-8491-3 ต่อ 108  อีเมล์ : admin@bym.go.th

Powered By bym.go.th